ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมด

ราคาพิเศษ
มือ 2
฿ 14,999.00 ฿ 10,500.00 0.00602 BTC

  • Intel Gold 4425Y
  • Memory 4 GB
  • Storage 64 GB
  • PixelSense display 10.5-inch
  • Microsoft Warranty 14-05-2022

มือ 2
฿ 8,900.00 0.00510 BTC

  • Intel Gold 4415Y
  • Memory 4 GB
  • Storage 64 GB
  • PixelSense display 10-inch 
  • 90 Day Warranty