แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกรายละเอียดเบื้องต้นให้ครบถ้วน และรอทีมงานจะติดต่อกลับ

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ (ระยะทดลองงาน 4 เดือน)
 • กรณีไม่มีให้ระบุไม่มี
 • เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
 • ต้องระบุ
 • ระบุให้ชัดเจน
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ แค่ให้ชัดเจน
  Max. file size: 640 MB.
 • กรณีไม่มีให้เขียนประวัติโดยย่อ
  Max. file size: 640 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.