• รหัส 6 หลัก ขึ้นต้นด้วย IR อยู่หัวใบสั่งซื้อ
  • ชื่อบัญชี " เจคิวคอมพิวเตอร์ "
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • :
  • Accepted file types: jpg, gif, png, jpeg.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.