iPhone 11 Pro, 256 GB

  • 256 GB / Midnight Green / เครื่องสภาพดี มีรอยเล็กน้อย โดยรวมสวยงาม  / แบตเตอรี่ 63% ขึ้นแนะนำให้เปลี่ยน  / อุปกรณ์มีเฉพาะ กล่อง, คู่มือ เท่านั้น
รหัสสินค้า: JQ038796 หมวดหมู่: