ไม่ต้องกังวล กับการซื้อสินค้ากับเรา


สินค้าพบปัญหา คืนค่าสินค้า 100% ตามเงื่อนไข

ประเภทการรับประกันสินค้า

สินค้ามือหนึ่ง

สินค้ามือ2

สินค้ามือ2

ซื้อสินค้าแบบ Walk-in การรับประกันสินค้ามือ2 จะเปลี่ยนจาก 30 วัน เป็น 7 วัน
เนื่องจากท่านได้ตรวจสอบสินค้าตนเองแล้ว และรับได้กับรายละเอียดจริงสินค้านั้นแล้ว
การรับประกันจึงปรับลดเพื่อความเหมาะสม

ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน 7-30 วัน

ความผิดปกติจากการผลิต

กรณีผลิตภัณฑ์นั้นมีความผิดปกติ/บกพร่องจากผู้ผลิตเอง เป็นอาการประจำรุ่น ทาง JQC จะขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

การซื้อสินค้าเพื่อไปทำกำไร

กรณีผู้ซื้อไม่ขี้นทะเบียน/สมัคร เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง ทาง JQC จะขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค้าตามเงื่อนไขทุกกรณี

ขั้นตอนการดำเนินการ

เมื่อลูกค้าพบเครื่องมีปัญหา และอยู่ในเงื่อนไข Warranty ทาง JQC จะดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

แจ้งความผิดปกติ

ตรวจสอบสินค้า

คืนเงิน

กรณี คืนเงินในเงื่อนไขการรับประกัน

ทาง JQC จะชำระคืนเฉพาะค่าสินค้า เท่านั้น  ไม่รวมค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าจัดส่ง ทุกกรณี
เนื่องจากในค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นเพียงบริการเสริม
และได้หัก ณ​ เวลานั้นๆ เรียบร้อยโดย บุคคลที่สาม จึงไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี