ไม่ต้องกังวล กับการซื้อสินค้ากับเรา


สินค้าพบปัญหา 90 วัน มีปัญหา คืนค่าสินค้า 100% 

ประเภทการรับประกัน

ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

ความผิดปกติจากการผลิต

กรณีผลิตภัณฑ์นั้นมีความผิดปกติ/บกพร่องจากผู้ผลิตเอง ทาง JQC จะขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค้าตามเงื่อนไขรับประกันสินค้า 90 วัน

การซื้อสินค้าเพื่อไปทำกำไร

กรณีผู้ซื้อไม่ขี้นทะเบียน/สมัคร เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง ทาง JQC จะขอสงวนสิทธิไม่รับประกันสินค้าตามเงื่อนไขรับประกันสินค้า 90 วัน

ขั้นตอนการดำเนินการ

เมื่อลูกค้าพบเครื่องมีปัญหา และอยู่ในเงื่อนไข Warranty ทาง JQC จะดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

แจ้งความผิดปกติ

ตรวจสอบสินค้า

คืนเงิน

กรณี คืนเงินในเงื่อนไขการรับประกัน

ทาง JQC จะชำระคืนเฉพาะค่าสินค้า เท่านั้น  ไม่รวมค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าจัดส่ง ทุกกรณี
เนื่องจากในค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นเพียงบริการเสริม
และได้หัก ณ​ เวลานั้นๆ เรียบร้อยโดย บุคคลที่สาม จึงไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี