ราคาพิเศษ
มือ 2
฿ 18,900.00 ฿ 14,500.00

  • Retina display 7.9-inch
  • Storage 256 GB
  • Gold
  • Touch ID
  • iPadOS 13
  • Apple Warranty 01-09-2021 (Apple Care+)

ราคาพิเศษ
มือ 1
฿ 75,900.00 ฿ 65,500.00

  • 2.6Ghz. Intel Core i7 Gen.9 Six-Core Turbo Boost 4.5Ghz. 
  • Memory 16 GB
  • Storage 512 GB
  • Retina display 16-inch 
  • AMD Radeon Pro 5300M (4GB)
  • Thunderbolt 3
  • Apple Warranty 09-10-2021

ราคาพิเศษ
มือ 1
฿ 42,900.00 ฿ 35,500.00

  • 1.1Ghz. Intel Core i5 Quad-core Turbo Boost 3.5Ghz.
  • Memory 8 GB
  • Storage 512 GB (SSD)
  • Retina display 13-inch
  • Thunderbolt 3 (x2)
  • Touch ID
  • Apple Warranty 29-09-2021

ราคาพิเศษ
มือ 1
฿ 59,900.00 ฿ 52,500.00

  • 2.0Ghz. Intel Core i5 Quad-Core Turbo Boost 3.8Ghz.
  • Memory 16 GB
  • Storage 512 GB
  • Retina display 13-inch
  • Space Grey & Silver
  • Thunderbolt 3 (x4)
  • Apple Warranty 02-10-2021

ราคาพิเศษ
มือ 1
฿ 32,900.00 ฿ 28,800.00

  • 1.1Ghz. Intel Core i3 Dual Core Turbo Boost 3.2Ghz.
  • Memory 8 GB
  • Storage 256 GB (SSD)
  • Retina display 13-inch
  • Thunderbolt 3 (x2)
  • Touch ID
  • Apple Warranty 26-09-2021

ราคาพิเศษ
มือ 2
฿ 42,900.00 ฿ 34,000.00

  • 1.1Ghz. Intel Core i5 Quad-core Turbo Boost 3.5Ghz.
  • Memory 8 GB
  • Storage 512 GB (SSD)
  • Retina display 13-inch
  • Thunderbolt 3 (x2)
  • Touch ID
  • Apple Warranty 30-05-2021

ราคาพิเศษ
มือ 2
฿ 32,900.00 ฿ 27,200.00

  • 1.1Ghz. Intel Core i3 Dual Core Turbo Boost 3.2Ghz.
  • Memory 8 GB
  • Storage 256 GB (SSD)
  • Retina display 13-inch
  • Thunderbolt 3 (x2)
  • Touch ID
  • Apple Warranty 23-08-2021

ราคาพิเศษ
มือ 2
฿ 49,900.00 ฿ 38,900.00

  • 1.1Ghz. Intel Core i5 Quad-Core Turbo Boost 3.5Ghz.
  • Memory 8 GB
  • Storage 1 TB (SSD)
  • Retina display 13-inch
  • Thunderbolt 3 (x2)
  • Touch ID
  • Apple Warranty 19-04-2021