สินค้าหมดแล้ว

  • Intel Core i9-10850K
  • Memory 32 GB
  • SSD 1 TB
  • NVIDIA GeForce GTX 3070 (8GB)
  • Windows 10 Home
  • 3 Year Warranty