เงื่อนไข และข้อตกลง

 1. ผู้ผ่อนสินค้า ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ โดยจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจะต้อง เขียนระบุว่า “ใช้สำหรับผ่อนสินค้ากับเจคิวคอมพิวเตอร์เท่านั้น”
  โดยส่งมาที่ Line Official : @JQCOMPUTER 
 2. กรณีลูกค้ามีความต้องการผ่อนสินค้ากับ เจคิวคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สะดวกที่จะผ่อนชำระค่างวดสินค้าโดยทันที สามารถจองสินค้าได้ โดยจะมีค่ามัดจำจองสินค้า 1,000 บาท และสามารถจองได้ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ชำระค่ามัดจำสินค้าเข้ามา
 3. ลูกค้าสามารถกำหนดวันผ่อนสินค้าได้ตามความต้องการ และความสะดวก กรณีชำระค่างวดช้าเกินกว่า วันที่ได้ตกลงในสัญญาทาง เจคิวคอมพิวเตอร์จะคิดค่าปรับวันละ 50 บาท และชำระช้าสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์
 4. กรณีลูกค้าขาดส่งค่างวด เกินกว่า 1 สัปดาห์ จะถือว่าผิดเงื่อนไขการผ่อนสินค้า ทำให้ข้อตกลงต่างๆ มีอันสิ้นสุดโดยทันที
 5. เงินที่ลูกค้าได้ชำระค่าผ่อนสินค้าในแต่ละงวดนั้น จะไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง และขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
 6. สินค้าทุกรายการจะรับประกันตามเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการสั่งซื้อด้วยวิธีอื่นๆ การรับประกันเหมือนกัน ไม่แตกต่าง ทุกประการ
 7. ในการทำสัญญา หรือ ข้อตกลงนี้ทาง เจคิวคอมพิวเตอร์ จะมีใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกสาร ใบรับรองการผ่อนสินค้า ให้กับลูกค้าที่ต้องการผ่อนสินค้า และจะมีใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้งหลังจากการชำระค่าผ่อนสินค้าในแต่ละงวด
 8. ลูกค้าจะได้รับสินค้า ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าผ่อนสินค้าครบตามที่ได้กำหนดตกลงไว้ในสัญญาแล้วเท่านั้น
 9. หลังจากการชำระค่าผ่อนสินค้าครบ ลูกค้าสามารถ เลือกช่องทางการจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ มารับสินค้าที่ร้าน หรือ ใช้บริการขนส่งเอกชน เท่านั้น จะไม่มีบริการจัดส่งด่วนพิเศษ 3 ชั่วโมง

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการผ่อนสินค้า

ผ่อนครบได้ของ แล้วจะเรียกผ่อนเพื่อ ? ไม่ต่างกับออมเงินก้อนแล้วกำไปซื้อ

facebook1

นโยบายนี้อาจไม่ถูกใจ หรือ ถูกใจ ทางร้านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ทางเรามีเจตนาดี และคำนึงถึงลูกค้าที่ต้องการมีโน๊ตบุ๊ค หรือ แมคบุ๊คไว้ใช้งาน หรือใช้เพื่อการศีกษา แต่ไม่มีเงินก้อน หรือ อาจมีงบประมาณที่จำกัด และที่สำคัญไม่มีบัตรเครดิต ทางเราจึงได้เล็งเห็น และมีนโยบายผ่อนสินค้านี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการ และจำเป็น โดยมีเงื่อนไขกติกาง่ายๆ และที่สำคัญเราไม่คิดดอกเบี้ย หรือ ค่าบริการใดๆ เพิ่มเติม ได้ราคาเดียวกับวันที่ตกลง จ่ายครบได้สินค้าตัวนั้น ทันทีในระยะเวลา 3 เดือน หรือ เร็วกว่านั้น ….

ในทางกลับกัน ทางเรามั่นใจว่าจะไม่มีร้านไหนที่สามารถทำให้ลูกค้ามากกว่านี้แน่นอน เพราะกว่าจะขายสินค้านี้ได้ต้องรอถึง 3 เดือน หรือ 90 วัน โดยผลตอบแทนก็เท่าเดิม ไม่แตกต่างขายแบบเงินสด … แต่ถ้าทั้งหมดนี้ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ คิดว่าทางเราเล่นแง่ หรือมีเจตนาไม่ดี เป็นแค่การตลาด ทางเจคิวคอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง