รับประกัน 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน

ประเภทสินค้า และเงื่อนไข

 1. สินค้าใหม่ ประเภท 1 : คือสินค้าที่ยังไม่แกะซีล หรือกล่อง จากโรงงาน
  เงื่อนไข : จะไม่มีการรับประกันใดๆจากทาง JQcomputer นอกเหนือจาก สเปค หรือ รุ่นสินค้าไม่เป็นไปตามที่ทาง JQcomputer โฆษณาไว้ หรือ ได้กล่าวอ้างในสเปคสินค้า ในรายการขายสินค้า ทาง JQcomputer ยินดีรับผิดชอบ และคืนเงินเต็มจำนวนของราคาสินค้า
 2. สินค้าใหม่ ประเภท 2 : คือสินค้าที่มีการแกะซีล หรือแกะกล่อง และมีการตรวจสอบ ทดสอบสินค้าโดยทางทีมงาน JQcomputer
  เงื่อนไข : รับประกัน 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน ของราคาสินค้า
 3. สินค้ามือ 2 : คือสินค้าที่ผ่านการใช้งาน
  เงือนไข : รับประกัน 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวน ของราคาสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน 30 วัน ที่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ของราคาสินค้า

 • Battery & Adapter : ชาร์ตไฟไม่เข้า และไม่เก็บไฟ เท่านั้น กรณี ขั้วต่อ ขั้วชาร์จไม่มีรอยไหม้ หรือ ร่องรอยที่เกิดจากการกระชากของกระแสไฟฟ้า จะไม่มีอยู่ในการรับประกัน 
 • Hard Drive : รับประกันทุกกรณี ยกเว้น Harddisk มีเสียง ขณะอ่านข้อมูล หรือเขียน ข้อมูล เนื่องจากอาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 • Display : รับประกันภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (Dead Pixel หรือ Bright Pixel) หากมี Dot หรือจุดเสียบนจอภาพ มากกว่า 3 จุดขึ้นไปที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ซื้อสินค้า
 • Port ต่างๆ : รับประกันทุกกรณี ยกเว้น มีรอยไหม้ หรือ มีรอยการหัก และ/หรือ มีรอยที่เกิดจากการเสียบผิด จนทำให้เกิดตำหนิ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ระมัดระวัง
 • DVD Drive : รับประกันเฉพาะไม่สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นเท่านั้น เช่น สามารถอ่านแผ่นได้ แต่เขียนแผ่นไม่ได้ จะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
 • Keyboard : รับประกันการใช้งานได้ทุกปุ่ม โดยจะต้องไม่มีการแตก หัก หรือ ปุ่มหลุด หรือ ช่องต่อหัก ใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากอาจเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือไม่ระมัดระวัง
 • อุปกรณ์เสริมต่างๆ อาทิเช่น ปากกา , Type Cover Keyboard : การรับประกันเปลี่ยนสินค้า 30 วันเช่นเดียวกัน แต่จะอยู่ในรูปแบบเปลี่ยนสินค้าให้แทน ซึ่งในบ้างครั้งสินค้าที่เปลี่ยนอาจเป็นสินค้า มือ2 หรือ มือ1 ขึ้นอยู่กับกรณี และสินค้าใน Stock 

จะไม่มีการรับประกัน 30 วัน ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. ไม่มีใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้าจากทาง JQcomputer
 2. กรณีเครื่องมีการแก้ไขหรือซ่อม
 3. Void รับประกันฉีดขาด ที่เหมือนมีการแกะเครื่อง
 4. เสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน
 5. กรณีซื้อไปขายต่อ เพื่อผลกำไรต่อ 

 

กรณีลูกค้าต่างจังหวัด หรือใช้บริการขนส่ง แทนการมารับสินค้าด้วยตนเอง

ทาง JQcomputer รับประกันสินค้าจากการจัดส่ง 100% ตามมูลค่าสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. กรณีสินค้ามีปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งอาจทำให้สินค้าเสียหาย และเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว และตรวจสอบพบว่ามีปัญหา ต้องแจ้งกลับทางทีมงาน JQcomputer ทันทีภายใน 2-3 ชั่วโมง หลังจากรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง ถ้านอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ทาง JQcomputer จะถือว่าสินค้าอาจเกิดจากการกระทำของผู้รับสินค้าเอง และจะสิ้นสุดการรับประกันการจัดส่งสินค้าโดยทันที
 2. กรณีสินค้าศูนย์หายจากขนส่ง หรือไม่ได้รับตามกำหนดการ และหรือล่าช้าจนมีเหตุให้สงสัยว่าสินค้าอาจศูนย์หาย จากการขนส่ง ในกรณีหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าตามเวลาที่สมควรได้รับ หลังแจ้งกลับทางทีมงาน JQcomputer จะใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 7 วัน หากลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า ทาง JQcomputer จะคืนเงินเต็มจำนวนตามมูลค่าสินค้าให้ลูกค้าทันที
 3. กรณีสินค้าเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติขณะขนส่ง  หลังตรวจสอบภายใน 7 วัน ทาง JQcomputer จะคืนเงินเต็มจำนวนตามมูลค่าสินค้าให้ลูกค้าทันที

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 26-04-2018